Zápůjční řád půjčovny

Zápůjční smlouvu je možné uzavřít v případě, že zákazník:

 • dosáhl věku minimálně 18 let,
 • předložil platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz)
 • při podpisu zápůjční smlouvy složil kauci určenou půjčovnou (cena kauce se řídí hodnotou půjčovaného nářadí)


Povinnosti nájemce (zákazníka)

 • lhůta zápůjčky je uvedena na zápůjční smlouvě a tato lhůta je závazná (1 jednotka rovná se 24 hodin)
 • požaduje-li nájemce prodloužit lhůtu zápůjčky, je nutné telefonicky či osobně toto prodloužení dohodnout  s pronajímatelem
 • existuje-li rezervace jiného zákazníka na zapůjčené nářadí, která navazuje na lhůtu zápůjčky, není možné tuto lhůtu prodloužit
 • v případě překročení zápůjční lhůty:
  • o 1 hodinu se cena zápůjčky zvyšuje o 25% denní sazby
  • o 3 hodiny se cena zápůjčky zvyšuje o 50% denní sazby
  • o 5 hodin se cena zápůjčky zvyšuje o 100% denní sazby
 • dojde-li v průběhu zápůjčky k poruše zapůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné zápůjční lhůtě
 • nájemce nesmí žádným způsobem do zapůjčeného nářadí zasahovat nebo se jej snažit opravovat. V případě, že toto ustanovení nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé takovým zásahem
 • v případě vrácení znečištěného stroje je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek čištění v rozmezí 100 - 300 Kč dle rozsahu znečištění